VIP CLUB IWIN – Hệ Thống Vip IWIN Tăng Vip Tăng Quà

hệ thống vip club iwin iwin68

hệ thống vip club iwin iwin68Hệ thống vip club iwin là một hệ thống vip được đánh giá cao nhất về độ giá trị giải thưởng mà Vip mang lại cho người chơi. Người chơi tham gia đặt cược trong các game của app game iwin68. Tổng cược sẽ được cộng dồn và lên mức Vip theo các giá trị tổng cược. Mỗi cấp vip trong Vip Club iwin68 đều có giá trị tương ứng. Lên cấp Vip người chơi sẽ có các phần thưởng giá trị.

Cấp Độ Vip Club IWIN

Có 9 cấp độ VIP: Từ Vip 1 –  Vip 9. Liên Hệ [ Bộ Phận Hỗ Trợ VIP IWIN ]

Vip gồm 2 loại: Vip giới hạn theo thời gian và Vip vĩnh viễn.

 • Vip giới hạn thời gian: Vip 1 tới Vip 3. Nhận exp VIP khi tham các cược tại các game trong app game iwin. Không đăng nhập trong 3 ngày kể từ lần cuối cùng rời game. Từ ngày thứ 4 thì mỗi ngày sẽ bị trừ 100 điểm exp VIP cho tới khi exp VIP về 0.
 • Vip vĩnh viễn: Vip 4 tới Vip 9. Chỉ cần nạp tiền tăn exp VIP. Không bị trừ exp VIP.

Chỉ cần đạt yêu cầu tăng cấp Vip là tài khoản game sẽ tự động tăng cấp Vip. Cấp Vip càng cao càng nhận được nhiều đặc quyền và quà tặng.

Yêu Cầu Và Đặc Quyền Cấp Vip Club IWIN

Mỗi cấp độ Vip đều sẽ được phân loại và có các đặc quyền tương ứng. Cùng tìm hiểu các đặc quyền trong các cấp độ VIP.

Vip 1 iwin68

 1. Yêu Cầu:
  • Tổng cược đạt 30M.
 2. Đặc Quyền:
  • Thưởng lên vip 1: 26K.
  • Thưởng sinh nhật: 56K.
  • Có cơ hội nhận được phần thưởng bí ẩn.
  • Được hỗ trợ tư vấn đặc biệt.

Vip 2 iwin

 1. Yêu Cầu:
  • Tổng cược đạt 300M.
 2. Đặc Quyền:
  • Thưởng lên vip 2: 56K.
  • Thưởng sinh nhật: 86K.
  • Thưởng lương tuần: 26K.
  • Có cơ hội nhận được phần thưởng bí ẩn.
  • Được sự hỗ trợ tư vấn đặc biệt.

Vip 3 iwin68

 1. Yêu Cầu:
  • Tổng cược đạt 1500M.
 2. Đặc Quyền:
  • Thưởng lên vip 3: 266K.
  • Thưởng sinh nhật: 116K.
  • Thưởng lương tuần: 56K.
  • Thưởng cây tiền: 5%.
  • Có cơ hội nhận được phần thưởng bí ẩn.
  • Được sự hỗ trợ tư vấn đặc biệt.

hệ thống vip club iwin iwin68

Vip 4 iwin

 1. Yêu Cầu:
  • Tổng cược đạt 4500M.
 2. Đặc Quyền:
  • Thưởng lên vip 4: 566K.
  • Thưởng sinh nhật: 176K
  • Thưởng lương tuần: 166K
  • Thưởng cây tiền: 10%.
  • Có cơ hội nhận được phần thưởng bí ẩn.
  • Được sự hỗ trợ tư vấn đặc biệt.

Vip 5 iwin

 1. Yêu Cầu:
  • Không yêu cầu tổng cược.
  • Tổng nạp đạt 2100M.
 2. Đặc Quyền:
  • Thưởng lên cấp vip 5: 2666K.
  • Thưởng sinh nhật: 266K.
  • Thưởng lương tuần: 266K.
  • Thưởng cây tiền: 18%.
  • Có cơ hội nhận được phần thưởng bí ẩn.
  • Được sự hỗ trợ tư vấn đặc biệt.

hệ thống vip club iwin iwin68

Vip 6 club iwin

 1. Yêu Cầu:
  • Không yêu cầu tổng cược.
  • Tổng nạp đạt 4500M.
 2. Đặc Quyền:
  • Thưởng lên cấp Vip 6: 5666K.
  • Thưởng sinh nhật: 566K.
  • Thưởng lương tuần: 566K.
  • Thưởng cây tiền: 28%.
  • Thưởng lì xì cuối năm: 11666K.
  • Thưởng nạp mới: 0,3%.
  • Có cơ hội nhận được phần thưởng bí ẩn.
  • Được sự hỗ trợ tư vấn đặc biệt.

Vip 7 club iwin

 1. Yêu Cầu:
  • Không yêu cầu tổng cược.
  • Tổng nạp đạt: 15000K.
 2. Đặc Quyền:
  • Thưởng lên cấp Vip 7: 26666K.
  • Thưởng sinh nhật: 2666K.
  • Thưởng lương tuần: 2666K.
  • Thưởng cây tiền: 38%.
  • Thưởng lì xì cuối năm: 26666K.
  • Thưởng nạp mới: 0,5%.
  • Có cơ hội nhận được phần thưởng bí ẩn.
  • Được sự hỗ trợ tư vấn đặc biệt.

Vip 8 club iwin

 1. Yêu Cầu:
  • Không yêu cầu tổng cược.
  • Tổng nạp đạt 30000M.
 2. Đặc Quyền:
  • Thưởng lên cấp Vip 8: 56666K.
  • Thưởng sinh nhật: 5666K.
  • Thưởng lương tuần: 5666K.
  • Thưởng cây tiền: 58%.
  • Thưởng lì xì cuối năm: 116666K.
  • Thưởng nạp mới: 1%.
  • Có cơ hội nhận được phần thưởng bí ẩn.
  • Được sự hỗ trợ tư vấn đặc biệt.

Vip 9 club iwin68

 1. Yêu Cầu:
  • Không yêu cầu tổng cược.
  • Tổng nạp đạt: 90000M.
 2. Đặc Quyền:
  • Thưởng lên cấp Vip 9: 176666K.
  • Thưởng sinh nhật: 26666K.
  • Thưởng lương tuần: 26666K.
  • Thưởng cây tiền: 88%.
  • Thưởng lì xì cuối năm: 266666K.
  • Thưởng nạp mới: 2%.
  • Có cơ hội nhận được phần thưởng bí ẩn.
  • Được sự hỗ trợ tư vấn đặc biệt.